Menu
dZapisz się jKontakt uMiasto

Komunikat w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych na egzamin zawodowy .

9 stycznia 2019

W załączniku : Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 27 listopada 2018 r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający w części praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji styczeń-luty 2019 r..

Zobacz także