Menu
dZapisz się jKontakt uMiasto

Szkoły branżowe Żak w Zielonej Górze

  • Co?

    Szkoła branżowa zastępuje dotychczasową trzyletnią zasadniczą szkołę zawodową. Pierwsza rekrutacja odbyła się w roku szkolnym 2017/2018. Koncepcją szkoły branżowej jest połączenie kształcenia ogólnego z zawodowym.

  • Kto?

    Szkoła branżowa przeznacza jest dla wszystkich absolwentów szkół podstawowych i gimnazjów, którzy swoją przyszłość zawodową wiążą z nauką konkretnej profesji. Dzięki nauce poprzez praktykę szkoła branżowa daje taką możliwość – to najlepszy sposób na zdobywanie umiejętności zawodowych.

  • Jak?

    Nauka zawodu w szkole branżowej I i II stopnia obejmuje: przedmioty ogólne, przedmioty teoretyczne zawodowe oraz liczne zajęcia praktyczne. Te ostatnie pozwalają zetknąć się z istotą danego zawodu, co przekłada się na jakość wiedzy i poziom nabytych kwalifikacji.